Profil

NLM Vantinge A/S ejes af en gruppe af ledende medarbejdere via personlige holdingselskaber.

Læs mere

industriservice

NLM Vantinge A/S udfører industriservice for produktionsvirksomheder i Europa

Læs mere

Produkter

NLM Vantinge A/S leverer en lang række produkter til optimering af proces og energiudbytte

Læs mere

Velkommen

NLM Vantinge A/S arbejder med følgende forretningsområder:
  • Industriservice ved nyttiggørelse af rest- og biprodukter
  • Produktion af fodermidler under mærket Lipitec.

Aktiviterne vedrørende håndtering af rest- og biprodukter stiller betydelige krav til viden om produktionsteknik, stofkemi, miljøbeskyttelse og de komplicerede danske og europæiske afgifts- og miljølovgivninger.

Fodermiddelproduktionen stiller betydelige krav til viden om produkternes sammensætning og ernæringsmæssige effekter på dyr, samt fødevaresikkerhed i bredeste forstand.

Selskabet har til opfyldelse af disse krav ansat højt uddannede medarbejdere med specialistviden på disse områder. Selskabets aktiviteter er endvidere i væsentligt omfang baseret på en stor tværgående viden om teknik, kemi, lov- og miljøforhold som løbende indlæres og vedligeholdes i selskabet.

Selskabet arbejder over det meste af Europa og har et datterselskab i Frankrig samt repræsentanter i flere lande.

For uddybende information om virksomhedens serviceydelser og produkter henvises til de relevante punkter i menuen. Fodermidler har egen hjemmeside på www.lipitec.com

flower-icon

Silo