​nlm vantinge

– Udnyttelse af biprodukter og affaldsprodukter.
– Produktion af foderstoffer under mærket Lipitec

Industriservice i Ringe

Aktiviterne vedrørende håndtering af rest- og biprodukter stiller betydelige krav til viden om produktionsteknik, stofkemi, miljøbeskyttelse og de komplicerede danske og europæiske afgifts- og miljølovgivninger.

Fodermiddelproduktionen stiller betydelige krav til viden om produkternes sammensætning og ernæringsmæssige effekter på dyr, samt fødevaresikkerhed i bredeste forstand. Selskabet har til opfyldelse af disse krav ansat højt uddannede medarbejdere med specialistviden på disse områder.

Selskabets aktiviteter er endvidere i væsentligt omfang baseret på en stor tværgående viden om teknik, kemi, lov- og miljøforhold som løbende indlæres og vedligeholdes i selskabet.

Selskabet arbejder over det meste af Europa og har et datterselskab i Frankrig samt repræsentanter i flere lande. For uddybende information om virksomhedens serviceydelser og produkter henvises til de relevante punkter i menuen. Fodermidler har egen hjemmeside på www.lipitec.com

Vil du vide mere?​

Lad os kontakte dig

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Bæredygtig genanvendelse af biprodukter

Virksomhedens hovedkompetance er nyttiggørelse af rest- og biprodukter fra industrier, som producerer margarine, tensider, sæber, emulgatorer, fedtsyrer, biodiesel, glycerol, mælkepulver, chips etc. på basis af vegetabilske og animalske fedt- og olieprodukter. NLM Vantinge A/S servicerer hovedsageligt europæiske virksomheder.

​Blåkildevej 27

Vantinge 5750 Ringe

Phone: +45 6266 1931
Email: info@nlmv.dk