Industriservice i Ringe

Aktiviterne vedrørende håndtering af rest- og biprodukter stiller betydelige krav til viden om produktionsteknik, stofkemi, miljøbeskyttelse og de komplicerede danske og europæiske afgifts- og miljølovgivninger.

Fodermiddelproduktionen stiller betydelige krav til viden om produkternes sammensætning og ernæringsmæssige effekter på dyr, samt fødevaresikkerhed i bredeste forstand.

Selskabet har til opfyldelse af disse krav ansat højt uddannede medarbejdere med specialistviden på disse områder.

Selskabets aktiviteter er endvidere i væsentligt omfang baseret på en stor tværgående viden om teknik, kemi, lov- og miljøforhold som løbende indlæres og vedligeholdes i selskabet.

Selskabet arbejder over det meste af Europa og har et datterselskab i Frankrig samt repræsentanter i flere lande.

For uddybende information om virksomhedens serviceydelser og produkter henvises til de relevante punkter i menuen. Fodermidler har egen hjemmeside på www.lipitec.com

Industriservice

Kvalitet

PROFIL

NLM FRANCE SARL

PRODUKTER

Få det meste ud af din virksomhed

MAKSIMER VÆRDIEN AF DINE RESTPRODUKTER

BÆREDYGTIG GENANVENDELSE AF BIPRODUKTER

Virksomhedens hovedkompetance er nyttiggørelse af rest- og biprodukter fra industrier, som producerer margarine, tensider, sæber, emulgatorer, fedtsyrer, biodiesel, glycerol, mælkepulver, chips etc. på basis af vegetabilske og animalske fedt- og olieprodukter. NLM Vantinge A/S servicerer hovedsageligt europæiske virksomheder.

Lad os kontakte dig